Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida  (Przeczytany 2997 razy)

Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Lipiec, 2018, 18:30 »
Piramida i „wielki ucisk” od roku 1914

   Towarzystwo Strażnica przez wiele lat potwierdzało nastanie „wielkiego ucisku” w roku 1914 wymiarami Wielkiej Piramidy:

„Następnie mierząc (...) znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 lat od pierwszej daty, to jest od roku 1542 przed Chrystusem. Obliczenie to wykazuje, że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku; bo 1542 przed Chrystusem i 1915 A. D. równa się 3457. Tym sposobem, Wielka Piramida świadczy, że koniec roku 1914 jest początkiem czasu ucisku, jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 387).

„Co miałoby łączyć tę piramidę z Biblią? Twierdzono na przykład, że długość niektórych korytarzy w Wielkiej Piramidzie wskazuje na czas rozpoczęcia »wielkiego ucisku«, wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:21” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).

Nauka ta była podtrzymywana przez Towarzystwo Strażnica do roku 1970, pomimo, że Wielką Piramidę odrzucono dużo wcześniej:

„Odkąd w roku 1914 dobiegły końca wyznaczone czasy narodów, słudzy Boży żywo interesują się »wielkim uciskiem« (Objawienie 7:14). Całe lata sądzili, że współczesny wielki ucisk miał część początkową w czasie pierwszej wojny światowej, potem przerwę, i że będzie mieć jeszcze część końcową w »wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego«. (...) Jednakże w Strażnicy numer 12 z roku 1970 jeszcze raz przeanalizowano proroctwo Jezusa, a zwłaszcza kwestię nadejścia wielkiego ucisku. Wskazano tam, że w świetle tego, co się działo w I wieku, współczesny ucisk nie mógł mieć w latach 1914-1918 części początkowej, po której nastąpiłaby kilkudziesięcioletnia przerwa, a dopiero potem jego dokończenie. Wyciągnięto następujący wniosek: »‘Wielki ucisk’, jakiego już nigdy więcej nie będzie, jest (...) wciąż jeszcze przed nami, ponieważ będzie równoznaczny z zagładą ogólnoświatowego imperium religii fałszywej (włącznie z chrześcijaństwem), po czym nastąpi ‘wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego’«, czyli Armagedon” (Strażnica Nr 4, 1994 s. 17-18).

   Czy wykładnia o „wielkim ucisku” od roku 1914 nie była ‘zapomnianą’ piramidalną pozostałością?


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #31 dnia: 09 Lipiec, 2018, 10:32 »
Piramida i Tysiąclecie

   Towarzystwo Strażnica twierdziło, iż Wielka Piramida i jej nauczanie dotyczyło przede wszystkim okresu Tysiąclecia:

   „Podczas gdy Wielka Piramida daje dowody i potwierdza pisane Słowo Boże i jest przyczyną do nowej radości dla ludu Bożego, to jednak jej świadectwo jest głównie zamierzone dla rodzaju ludzkiego podczas Tysiąclecia” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 360).

   „Widząc jak ten Plan jest pięknie przedstawiony, tam w Biblii a zarazem i w Piramidzie, te rzeczy wzmacniają naszą wiarę; nadto prawdy natury, jak i prawdy objawione są przez tegoż samego wielkiego Autora przedstawione w tym cudownym kamieniu. Przypatrując się naukom Wielkiej Piramidy z zewnątrz pokazuje ona zupełny plan Boży, jaki okaże się przy końcu Tysiąclecia” (jw. s. 372).

   Dziś Towarzystwo Strażnica nadal naucza o Tysiącleciu, zapewne podobnie jak wspomniana piramida. Różni się tylko w nauczaniu datą jego nastania.


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Lipiec, 2018, 13:38 »
Pozostałość po Wielkiej Piramidzie

   Po śmierci prezesa Towarzystwa Strażnica C. T. Russella (zm. 1916) zainteresowanie Wielka Piramidą nie opadało w tej organizacji. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowało się na kilkanaście lat. W roku 1919 postawiono obok grobu C. T. Russella miniaturę piramidy, a kawałki kamieni z niej pochodzące sprzedawano. Uwieczniano ją też na pamiątkowych fotografiach. Dziś Towarzystwo Strażnica podaje też jak trafić w miejsce pochówku tego prezesa. Oto fragmenty o tych faktach:

   „Każdy wyznawca prawdy pragnący mieć odłamek skalny może wysłać pieniądze pocztą, aby pokryć transport kawałka wielkości jajka i dodatkową opłatę, aby opłacić Towarzystwu za trud pakowania przesyłki. Najlepiej będzie, jeśli członkowie klasy będą zamawiać zbiorowo” (Souvenir Report of the Bible Student’s Convention Pittsburgh, Pa. January 2-5, 1919 s. 7).

„W poniedziałek trzydziestego pierwszego, kiedy to przypada rocznica przemiany Brata Russell’a do chwały, przyjaciele zgromadzili się po południu na cmentarzu, gdzie odbyto posługi ku uczczeniu jego pamięci, które trwały krótko z powodu nieprzyjaznego stanu powietrza. Zgromadzeni otrzymali mały upominek w postaci widoku gruntu i kamiennej piramidy na grobie” (Strażnica 01.01 1922 s. 3).

   „POŁĄCZONY CMENTARZ. Świadkowie Jehowy nie czczą miejsc pochówku, lecz niektórzy pragną zwiedzić parcelę cmentarną, na której był pochowany C. T. Russell. Skręć na prawo z ulicy Perrysville na ulicę Cmentarną. Połączony cmentarz jest ostatnim cmentarzem na tej drodze. Kilka jardów za repliką piramidy jest podjazd, który prowadzi do parceli Towarzystwa”. (UNITED CEMETERY. Jehovah’s Witnesses do not revere burial places, but some desire to visit the Watch Tower Society’s burial plot where C. T. Russell was buried. Turn right off Perrysville Avenue on to Cemetery Lane. The United Cemetery is the last cemetery on this road. A few yards beyond the replica of a pyramid is a driveway that takes one near the Society’s plot – Centennial of the Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1884-1984, 1984 s. 30).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Lipiec, 2018, 18:49 »
A teraz nauki już nieaktualne, które Piramida potwierdzała.

Bóg i Melchizedek budowniczymi Wielkiej Piramidy

   Towarzystwo Strażnica nauczało, że głównym Budowniczym Piramidy Cheopsa był sam Bóg, a wykonawcą Melchizedek:

   „Jeżeli Wielka Piramida była budowaną pod Boskim nadzorem, aby świadczyła ludziom, to należałoby się spodziewać jakiejś wzmianki w pisanem Słowie Bożem. Prawdopodobnie iż Pan Bóg zamierzył trzymać w tajemnicy zarysy Swego Planu aż do czasu ostatecznego, o którym ona świadczy. Powinniśmy się spodziewać (co też i jest), że wszelka o niej wzmianka w Piśmie Świętem będzie pod zasłoną, a zrozumiała dopiero wtedy, gdy nadejdzie czas właściwy” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 357).

   „Czy to nie ma znaczyć, że Budowniczy Wielkiej Piramidy wiedział, iż przyjdzie czas, że jej świadectwo okaże się potrzebnem (...) Czy Pan Bóg postanowił udowodnić i okazać samego Siebie i swoją mądrość przez te same rzeczy? Tak ono wygląda. Budynek ten jeszcze zawstydzi mądrość mądrych jako »Świadectwo Pana Zastępów« – »Dnia Onego« – a który się już rozpoczął” (jw. s. 363-364).

   „Jest przypuszczenie, że Melchizedek, aczkolwiek nie był Egipcyaninem, lecz użył Egipcyan do budowy Wielkiej Piramidy. Do pewnego stopnia podania Egiptu podtrzymują to przypuszczenie. (...) Spokojni Królowie przypuszczalnie byli ci, do których należał Melchizedek, którzy prawdopodobnie budowali Wielką Piramidę – Ołtarz Pański i Świadka w ziemi Egipskiej” (jw. s. 367-368).

   „Przez takie urządzenie Wielki Budowniczy Piramidy (Jehowa) wskazuje nam różnice natury, jak to było wykazane w Boskim Planie Wieków rozdział 10-ty” (jw. s. 406).

„Ocenianie faktu, że Wielka Piramida przedstawia mądrość planu, którego Egipcyanie mieć nie mogli – nasuwa myśl, że Boska mądrość musiała działać przez natchnionego sługę Bożego, na ten cel wybranego i prawdopodobnie, że Melchizedek był tym budowniczym” (Przyjdź Królestwo Twoje 1919 [ang. 1891] s. 367).

   „Jest przypuszczenie, że Melchizedek był jednym z królów pasterzy, którzy owładnęli Egiptem i zbudowali tam Piramidę pokrywającą 12 akrów (około 12 mórg) znana od wieków jako jeden z siedmiu cudów świata, około roku 2170 przed Chrystusem” („Stworzenie czyli historja biblijna w obrazach” 1914 s. 25).

„Pytanie – »Dnia onego stanie ołtarz Pański...« (Izaj. 19:19-20). Jak należy rozumieć ten werset?
Odpowiedź – Jest tylko jedna budowla na ziemi, która mogłaby jakimś sposobem spełnić wymagania tego tekstu i jest nią Wielka Piramida w Egipcie. (...) Niedawne badania wewnętrznych korytarzy i komnat ujawniły fakt, że tworzą one wspaniały system symboli, w których zarysowany jest cały plan zbawienia ukazany w Piśmie Świętym. Ponieważ jest ona tak wspaniałym »świadkiem« dzięki temu, że niezwykle wyraźnie potwierdza nauki Pańskiego Słowa, staje się teraz znana jako »Kamienna Biblia«. Melchizedek, »kapłan Boga Najwyższego«, jest uważany za jej budowniczego, a datę jej powstania ustalono na rok 2170 p.n.e. Jest to zatem najstarsza budowla na ziemi” (Co powiedział Pastor Russell 2015 [ang. 1917] s. 742-743).

„Micraim był synem Chama (Cheopsa), a zatem wnukiem Noego. On zbudował trzecią gizejską piramidę. (...) Drugi Cheops Greków zbudował pod kierownictwem Melchizedeka wielką piramidę w Gizie, a trzeci, Kanaan, zbudował drugą t.j. piramidę Khafre” (Złoty Wiek 15.07 1925 s. 140).

„Wedle przypuszczenia Melchizedek był jednym z królów pasterzy, którzy wkroczyli do Egiptu i zbudował tam około roku 2170 przed nar. Ch. Wielką Piramidę, znaną od wieków jako jeden z siedmiu cudów świata” (Złoty Wiek 01.06 1926 s. 383).

   Dziś Towarzystwo Strażnica uczy, że to szatan był inspiratorem budowy piramidy Cheopsa, a nie Bóg i Melchizedek:

„W ziemi Egipskiej wzniesiono wielkie piramidy i świątynie, a to stało się bez wątpienia pod wpływem szatana” („Proroctwo” 1929 s. 149).

   „Jehowa musi być prędkim świadkiem (...) On też wykazał, że piramida w Gizeh nie jest żadnym kamiennym »świadkiem Bożym« ani »Biblią z kamienia«, ale pomnikiem demonizmu...” (Strażnica Nr 12, 1957 s. 12).

   „(...) z pewnością nie została zbudowana przez ludzi oddanych prawdziwemu wielbieniu Jehowy Boga, ale przez praktykujących astrologię, która jest przejawem religii diabelskiej, oraz zbudowano ją na poparcie takiej religii” (Strażnica Nr 5, 1961 s. 15).

   Po odrzuceniu nauki o Wielkiej Piramidzie Świadkowie Jehowy ogłosili, że nie wybudował jej Melchizedek, ale demony, „znosząc” nawet „prawo ciężkości”:

   „Tak samo rzecz się ma z prawem ciężkości. Jeżeli takie istnieje, to demoni je niewątpliwie znają jakoteż tajemnicę znoszenia go. Tylko w ten sposób można sobie wytłumaczyć wzniesienie wielkiej piramidy w Gizeh, świątyni w Baalbek i innych olbrzymich starożytnych budowli” (Nowy Dzień 15.01 1938 s. 542 [ang. Złoty Wiek 13.04 1932 s. 430]).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Lipiec, 2018, 10:08 »
   Duch Boży inspiratorem Wielkiej Piramidy

   Towarzystwo Strażnica twierdziło kiedyś, że Duch Święty był inspiratorem dla budowniczych Wielkiej Piramidy:

   „Cudowna harmonia jaką można zauważyć z Pismem Świętem, nie pozwala wątpić, że ten sam duch Boży, który oddziaływał na proroków i apostołów, oddziaływał również i na budujących tę Piramidę” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 411).

   Później, dla odmiany, Towarzystwo Strażnica nie dość, że zaprzeczyło ingerencji „czynnej mocy Jehowy”, to na dodatek stwierdziło, że piramida została zbudowana „przy pomocy siły demonicznej”:

   „(...) nie pozostaje nam nic innego jak wniosek, że musiała być wzniesiona raczej przy pomocy siły demonicznej niż przez czynną moc Jehowy Boga” (Strażnica Nr 5, 1961 s. 14).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Lipiec, 2018, 18:04 »
Piramida budowana pod nadzorem Pana

   „Stąd też większość ludzi dzisiaj ma przekonanie że wszystkie piramidy egipskie są grobowcami umarłych, a zatem Szatan osiągnął swój cel przez zbudowanie fałszywej piramidy, odwrócił bowiem uwagę ludzkości od prawdziwego znaczenia Wielkiej Piramidy, która wzniesiona była pod nadzorem Pana” (Strażnica 01.01 1921 s. 13 [ang. 15.12 1920 s. 378]).

Inne piramidy zbudowane na polecenie szatana

„Wszystko zdaje się niezbicie potwierdzać, że ta świątynia, Sfinks i piramidy połączone z niemi tem podziemnym przejściem, jak również okoliczne piramidy, z wyjątkiem Wielkiej Piramidy, zbudowane były na polecenie Szatana, z tem wyraźnym celem, aby odwrócić umysły ludzkie od »świadectwa dla Pana« i aby zaślepić je na cele Boskie” (Strażnica 01.01 1921 s. 12 [ang. 15.12 1920 s. 377]).

No tak wiedzieli wszystko. :)


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Lipiec, 2018, 10:49 »
Piramida jako „równorzędny świadek” oraz cudowna i natchniona

Kiedyś Wielka Piramida według Towarzystwa Strażnica zasługiwała na traktowanie równe z Biblią, jako „natchniony”, „równorzędny świadek”:

„W ten sposób przedstawiamy tego »Świadka«, lecz spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są zaciemnione na prawdę” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 362).

„Nauka zawarta w Wielkiej Piramidzie jest w zupełnej zgodzie z resztą książki. (…). »Nie jest to wcale dodatek do pisanego objawienia; objawienie to jest kompletne, doskonałe i dlatego nie potrzebuje dodatku. Ale jest to silny i równorzędny świadek Boskiego planu. Izajasz oznajmia o ołtarzu i słupie w ziemi Egipskiej, »który będzie na znak i na świadectwo Pana zastępów w ziemi Egipskiej«. Poprzedni tekst wskazuje, że będzie to świadek w owym dniu, kiedy wielki Zbawca i Wybawiciel przyjdzie uwolnić z niewoli grzechu«” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 287 [pogrubienie tekstu pochodzi od wydawcy książki]).

   Ciekawe, że w roku 1923, w innej książce, Towarzystwo Strażnica zaprzeczyło, że traktowało Wielka Piramidę na równi z Biblią:

   „Nigdy nie umieszczaliśmy Wielkiej Piramidy, czasami nazywanej Kamieniem Biblijnym, na równi lub ważności ze Słowem Bożem, jak to wykazane przez Stary i Nowy Testament Pisma Świętego – to ostatnie ma zawsze pierwszeństwo jako władzę zwierzchności. Wierzymy jednak, że budowa tej Piramidy różni się od wszystkich innych piramid, przeto budowa jej była zamierzoną od Pana na świadectwo w pośród i przy granicy Egipskiej (Izaj. 19:19). (...) Jest to wspaniałe świadectwo Boskiego Planu Wieków, podziwiającem jest dla każdego kto tylko pojmuje to” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1923 s. III [edycja z roku 1919 nie zawierała tych słów w Przedmowie Autora]).

   Piramida była też przedmiotem wiary:

   „My obecnie dziwujemy się, dlaczego przedtem wierzyliśmy i oddawaliśmy czas w badaniu piramidy Gizeh. Obecnie nietylko, że zaniechamy tego badania, ale będziemy prosić Boga, by raczył nam przebaczyć za marnowanie czasu, któryśmy zużywali w tym zakresie i będziemy się starać obecnie powetować ów czas stracony przez pośpieszne wykonywanie Jego przykazań” (Strażnica 15.01 1929 s. 25).

   Niedawno też Towarzystwo Strażnica potwierdziło swój dawny „wielki szacunek” dla Wielkiej Piramidy:

„Ta »Biblia w Kamieniu« jak ją zwano, cieszyła się wielkim szacunkiem przez kilka dziesięcioleci, aż do czasu, gdy w Strażnicy angielskiej z 15 listopada i 1 grudnia 1928 roku (wydanie polskie z 1 i 15 stycznia 1929 roku) wykazano, że do poparcia świadectwa zawartego w Biblii Jehowa nie potrzebował żadnych kamiennych pomników wybudowanych przez pogańskich faraonów i pokrytych demonicznymi znakami astrologicznymi” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9-10).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Lipiec, 2018, 18:21 »
Piramida potwierdzająca Słowo Boże

   Towarzystwo Strażnica twierdziło, iż Wielka Piramida „świadectwem zgadzającem się zupełnie z Pismem Świętym”:

   „Wielka Piramida dowodzi jednak, iż jest ona szpichlerzem doniosłych prawd, tak naukowych, jak historycznych i proroczych, a zarazem świadectwem zgadzającem się zupełnie z Pismem Świętym, wyrażając znaczniejsze zarysy prawd w pięknych i odpowiednich figurach. Nie jest ona bynajmniej dodatkiem do pisanego objawienia, bo ono jest doskonałem i zupełnem, nie potrzebującem żadnych dodatków, lecz jest bardzo mocnym świadkiem, potwierdzającym Plan Boży i każdy badacz może się przekonać i zauważyć harmonię z pisanem Słowem Bożym i że budowa Piramidy została uplanowaną i prowadzoną przez tę samą Boską mądrość i że w rzeczywistości miała się stać pomnikiem świadczącym o Panu Zastępów, o którym wspomina prorok Izajasz 19:19” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 357).

   „Wielka Piramida daje dowody i potwierdza pisane Słowo Boże” (jw. s. 360).

   „Widząc jak ten Plan jest pięknie przedstawiony, tam w Biblii a zarazem i w Piramidzie, te rzeczy wzmacniają naszą wiarę; nadto prawdy natury, jak i prawdy objawione są przez tegoż samego wielkiego Autora przedstawione w tym cudownym kamieniu” (jw. s. 372).

   „Gdy Józef dostał się do Egiptu, wielka Piramida Gizech była już zbudowaną około 200 lat. Stała ona w całej swej starodawnej piękności; kamienie jej były polerowane tak, że oddawały blask słoneczny jako zwierciadło. Mało sobie Józef zdawał z tego sprawę, że Jehowa już dawno wyrysował Swój Plan w tejże piramidzie na błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi; przez Jednego, który dopiero miał przyjść a Józef miał odegrać pantominę onego, który przyjść ma. Ani Józef wiedział o tem, że nawet daty wielu wypadków były tam już ustalone przez Jehowę, i zarekordowane w tej wielkiej piramidzie. Owe dowody tam były a dziś podobny do sfinksa kamień stoi jako świadek Jehowy, objawia skryte skarby swoje. One w zupełności zgadzają się z Pismem Św.” (Złoty Wiek 01.11 1927 s. 533 [ang. 23.03 1927 s. 410]).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Lipiec, 2018, 09:41 »
Piramida i chronologia

    Towarzystwo Strażnica tak oto reklamowało swoje książki i Wielką Piramidę, która potwierdzała chronologię tej organizacji:

   „Tom 2, Wykładów Pisma Świętego, »Nadszedł Czas«, traktuje chronologię Biblijną i w dzisiejszej dobie podaje jej zdwojone znaczenie, a to tembardziej, że wypadki przepowiedziane zaczęły się ziszczać w roku przepowiedzianym. Dalsze stwierdzenie tego znajduje się w wymiarach wielkiej Piramidy Gizeh, w Egipcie. Ten nader interesujący przedmiot w zupełności traktuje Tom 3, Wykładów Pisma Świętego, »Przyjdź Królestwo Twoje«” („Ucisk świata – dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 29).

„W gankach Wielkiej Piramidy Gizeh zgodność jednego lub dwóch pomiarów z chronologią obecnej prawdy mogłaby być przypadkowa, lecz zgadzanie się ze sobą całych tuzinów pomiarów dowodzi, że ten sam Bóg obmyślił zarówno plan jak i piramidę – a jednocześnie dowodzi także prawdziwość chronologji. (...) Na podstawie takich i licznie odpowiadających sobie faktów – w zgodzie z najlepszemi prawami jakie są znane nauce – stwierdzamy, że: Biblijnie, naukowo i historycznie chronologia obecnej prawdy jest zgodna z prawdą ponad wątpliwość. Jej wiarygodność stwierdzona została datami i wypadkami lat 1874, 1914 i 1918. (...) Wiele lat temu Pastor Russell rozważał gruntownie to wszystko i oświadczył w artykule, który niedługo przedrukujemy, że zmiana o jeden rok zburzyłaby cały system chronologiczny” (Strażnica 01.08 1922 s. 236).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Lipiec, 2018, 18:05 »
Piramida i powrót Jezusa w roku 1874

Oczywiście i najważniejszą naukę, że Chrystus powrócił w roku 1874, Wielka Piramida potwierdzała Towarzystwu Strażnica:

„Jesień 1874 R. P. – Wtóre Przyjście Chrystusa. (...) Przedziały Przejść Piramidy 16-32-50” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 68).

Aż do lat 1933/4 Towarzystwo Strażnica uczyło o powrocie Jezusa w roku 1874, pomimo, iż kilka lat wcześniej odrzuciło piramidalne wyliczenia:

„Według danej obietnicy z przyjściem Chrystusa rzetelnym poszukiwaczom prawdy poczęło przyświecać na Słowo Boże większe światło (Przypowieści Salomonowe 4:18; 1 List do Koryntian 10:11). Wtóra i niewidzialna obecność Chrystusa datuje się od roku tysiąc osiemset siedmdziesiątego czwartego. Od tego czasu i dalej wiele prawd, długo zakrytych przez nieprzyjaciela, onego szatana, zaczęło być przywracane rzetelnemu chrześcijaninowi” (Strażnica 01.05 1934 s. 141 [ang. 01.06 1933]).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Lipiec, 2018, 09:57 »
Piramida i zmartwychwstanie oraz łaska dla Żydów od roku 1878

Rok 1878 był bardzo ważną datą dla Towarzystwa Strażnica. Aż do roku 1927 uczyło ono, że data ta dotyczy zmartwychwstania 144 tysięcy. Również do roku 1932 data 1878 wyznaczała rozpoczęcie czasu łaski dla Żydów:

„Wiosna 1878 R. P. – Łaska dla Żydów i dla świętych którzy zasnęli. (...) Przedziały Przejść Piramidy 17-28” („Dokonana Tajemnica” 1925 s. 68).

   W związku z tym, że w roku 1927 odrzucono zmartwychwstanie powiązane z datą 1878, więc piramidalne wyliczenie w rok później stało się zbędne i absurdalne:

   „Stało się to w r. 1927. Świadkowie Jehowy zrozumieli wtedy, że zmarli Izraelici duchowi zostali wskrzeszeni w 1918 r. do życia w niebie” („Od raju utraconego do raju odzyskanego” 1960 s. 192).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Lipiec, 2018, 18:24 »
Piramida i koniec powołania niebiańskiego w roku 1881

   Towarzystwo Strażnica nauczało również na podstawie Wielkiej Piramidy, że powołanie do klasy niebiańskiej 144 tysięcy ustało w roku 1881:

„Tym sposobem Wielka Piramida mówi nam: »Na siedm lat przed zamknięciem wysokiego powołania (przed Październikiem 1881 roku) On wielki z niebios zstąpił«. Mamy pokazane dalej, że od tego czasu, t. j. od Października 1874, stopniowo – (co pokazane przez schylenie się południowej ściany), powołanie mieć się będzie ku końcowi, i zakończy się zupełnie w Październiku 1881 roku. To można zauważyć, iż zupełnie zgadza się z nauką Pisma Świętego jak jest przedstawione w tym i w poprzednich tomach Wykładów Pisma Św. (...) Zapytujemy więc, czy taka akuratność odnośnie do historyi sześciu tysięcy lat, z jednej strony, a tysiące cali wymiarów Piramidy z drugiej, czy mogło być jedynie przypadkiem? trafem? Chyba, że nie. »Od Pana się to stało, i jest dziwem w oczach naszych«.” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919, 1925 s. 415).

   Oczywiście po dorzuceniu Wielkiej Piramidy wydłużono powoływanie do klasy niebiańskiej aż do roku 1931:

„Uważano, iż 12 godzin wspomnianych przez Jezusa [Mt 20:1-16] odnosi się do 12 lat – od roku 1919 do 1931. Przez długi czas wierzono, że w roku 1931 powoływanie ludzi do niebiańskiego Królestwa się zakończyło i że osoby wybrane na współdziedziców Chrystusa w latach 1930 i 1931 były ostatnimi z tego grona (Mateusza 20:6-8). Jednakże w roku 1966 opublikowano zrewidowane wyjaśnienie tej przypowieści i nadmieniono, iż nie dotyczy ona końca powoływania pomazańców” (Strażnica Nr 9, 2007 s. 30).


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Lipiec, 2018, 10:53 »
Rok 1910 i zabranie do nieba

   Przed rokiem 1910 Towarzystwo Strażnica, na podstawie Wielkiej Piramidy, wypowiadało bardzo stanowcze słowa odnośnie zabrania jego głosicieli do nieba we wspomnianym czasie:

„Jak długo to będzie trwało to przesiewanie poświęconych, podczas którego niektórym będą przyznane korony tych, którzy zostali uznani za niegodnych, a imiona ich zapisane zamiast tych, które zostały wymazane (Obj. 3:5, 11), Pismo Święte – na ile dotąd zobaczyliśmy – nie wskazuje, lecz data 1910, wskazana przez Piramidę, wydaje się dobrze harmonizować z datami podanymi w Biblii” („Przyjdź Królestwo Twoje” edycja angielska 1891 s. 363).

„Pozostają tylko cztery lata przed pełnym końcem czasu ucisku, w którym skończą się czasy Pogan, a kiedy pamiętamy o słowach Pana – że zwycięzcy będą uznani za godnych uniknięcia najsurowszego ucisku przychodzącego na ten świat, to możemy słusznie przyjąć poprawne świadectwo Wielkiej Piramidy, że ostatni członkowie »ciała« lub »oblubienicy« zostaną wypróbowani, przyjęci i przejdą poza zasłonę przed końcem R. P. 1910” (jw. s. 363-364).

   Później w roku 1910, pytany prezes tej organizacji, tak oto odpowiadał na temat tej daty:

    „W trzecim tomie W. P. Ś. jest podana myśl, ale jedynie jako sugestia, że w Piramidzie (a nie w Słowie Bożym) jest pewien wymiar, który wskazuje na rok 1910 lub 1911, lecz nie mówimy, iż ma to jakiekolwiek aktualne znaczenie, jedynie była podana myśl. Nie możemy przewidywać, lub mówić rzeczy jakoby coś miało się stać, ponieważ nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem i nie myślę, że ktokolwiek inny wie” („Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” 1947 [ang. 1917] s. 54).

„Sprawa ta zaczęła się w związku z opisywaniem Wielkiej Piramidy. Jeden wymiar tam zdaje się wskazywać, że można spodziewać się czegoś w roku 1910; to jest, jeżeli ten wymiar był zamierzony, lecz jest to tylko przypuszczalna miara stopnia u szczytu wielkiej galeryji, a nie wiemy czy w tym miało być jakie szczególniejsze znaczenie; lecz gdy weźmie się pozycję tego stopnia, to sam stopień zdawałby się wskazywać na jakąś przeszkodę, czyli zaporę. (...) Jesteśmy w roku 1910 teraz i wydaje mi się, że znaczna próba przyszła na Kościół i możemy sobie tłumaczyć, że to co sprawa ta znaczy” (jw. s. 220).

   „Pytanie (1910). – Jaką wagę przywiązujesz do października roku 1910, mając na względzie myśl wyciągniętą z piramidy? (...) nasze obliczenie według rysunku zdawało się wskazywać, że pewnym punktem czasu według cali byłby październik roku 1910. Nie podawaliśmy tego jako stanowcze i pewne, ani coś o czym wiemy. Ja nie wiem nic o październiku r. 1910. Była to tylko myśl. Ponieważ zbliżamy się do tej daty, więc dobrze będzie gdy każdy z nas będzie miał oczy szeroko otworzone, czy nie zauważy coś ważnego” (jw.  s. 403).

   W nowszych edycjach cytowanej książki pt. „Przyjdź Królestwo Twoje” nie znajdujemy już tak wyraźnych tekstów o roku 1910, jakie były w oryginałach angielskich z wydań wcześniejszych:

„Czyż nie jest to bardzo znamienna harmonia miedzy tym »świadkiem« a biblią [w ang. „Witness”, Bible]. Daty Październik 1874 i Październik 1881 są akuratnemi, zaś 1910 chociaż nie znajduje się w Piśmie Świętym, to jednak możemy się spodziewać jakiegoś wydarzenia lub doświadczenia w Kościele przy końcu jego karyery” („Przyjdź Królestwo Twoje” 1919 s. 413).

   Niedawno Towarzystwo Strażnica przyznało jednak, że poprzez Wielką Piramidę wyznaczano daty zabrania do nieba:

   „Niektórzy Badacze Pisma Świętego byli bardzo pochłonięci pomiarami różnych elementów tej piramidy i próbowali na ich podstawie ustalić takie rzeczy jak dzień, w którym pójdą do nieba!” (Strażnica Nr 1, 2000 s. 9).

A co się wydarzyło w 1910 r.?

*** kr rozdz. 2 s. 29  ***
1910, Badacze Pisma Świętego zaczynają używać nazwy Stowarzyszenie Międzynarodowych Badaczy Pisma Świętego


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Lipiec, 2018, 18:05 »
Rok 1910 i schody piramidy

   Towarzystwo Strażnica, jak widzieliśmy powyżej, wiele oczekiwało od roku 1910. Ale gdy ten rok nastał i nic się nie wydarzyło, to prezes tej organizacji próbował ‘naprawiać’ sytuację i tak oto odpowiadał zadającemu mu pytanie:

„Pytanie (1910). – Co ma się wydarzyć w roku 1910, który jest pokazany w Piramidzie? (...) Lecz czy brat nie mówi coś o 1910 roku w trzecim tomie? Tak, mówiłem iż możemy naprzykład zmierzyć te schody. Lecz nie wiemy czy tam jest coś do mierzenia, lub nie. Przypuśćmy że zmierzymy te schody i miara wskazywałaby na rok 1910, lecz ja nie wiem, czy Pan Bóg miał coś przez to do powiedzenia, lub nie. Gdy minie rok 1910 to zobaczymy, może się coś takiego stanie w tym czasie. Może my wchodzimy już teraz na te schody. Rzeczy teraz idą bardzo szybko drodzy przyjaciele” („Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” 1947 [ang. 1917] s. 56).

   Później od schodach uczono czego innego, ale o tym pisaliśmy wcześniej przy okazji roku 1919.


Offline Roszada

Odp: Zmartwychwstanie i inne nauki a piramida
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Lipiec, 2018, 09:03 »
Lata 1925-1926 a piramida

Towarzystwo Strażnica także lata 1925-1926 i oczekiwania z nimi związane podpierało danymi z Wielkiej Piramidy:

„Stosownie do tego, powinniśmy oczekiwać, że rok 1926 będzie, chronologicznie rzecz biorąc, początkiem wielkiego Jubileuszu dla całego świata, podczas którego każdy syn Adama, który będzie tego chciał, będzie mógł stać się wolnym człowiekiem, i powrócić do posiadłości swego ojca, do dziedzictwa ziemskiego, oraz do doskonałości umysłu i ciała. Zamiast okresu jednego roku, antytypem będzie 1000 lat, podczas których Chrystus Pan będzie Królem nad całą ziemią (Zachariasza 14:9). Jeśli to jest wskazane w Piramidzie, powinniśmy oczekiwać tego w powiązaniu z Jego zmartwychwstaniem, wniebowstąpieniem i powrotem, w celu ustanowienia Jego królestwa. Byłoby to także po Jego specjalnej pracy z Kościołem, zobrazowanej przez nagłe zamknięcie Wielkiej Galerii na południowym jej końcu” (The Golden Age 31.12 1924 s. 221).

„Zatem widzimy, że Wielka Galeria dochodzi do ostatniego chronologicznie obrazowego roku 1925; począwszy od jesieni 1924 roku, i ten obrazowy rok przerodzi się w Wielki Światowy Jubileusz, począwszy od jesieni 1925 roku. (…) Biblia i Wielka Piramida są zupełnie paralelne” (The Golden Age 31.12 1924 s. 222).

   Tuż po odrzuceniu Wielkiej Piramidy organizacja ta nadała inne znaczenie wspomnianej dacie:

   „Od roku 1925 miało miejsce większe zwiastowanie prawdy odnośnie rządu Jehowy, aniżeli kiedykolwiek przedtem. Zwiastowanie to wspaniale posuwa się naprzód, a gdy dzieło to będzie dokonane, rozpocząć się musi restytucja ludzi” („Życie” 1929 s. 160).

   „Ale dopiero w roku 1925 wierni święci na ziemi zaczęli te rzeczy rozpoznawać i zrozumiewać, a to więc musiał być czas Boży, aby im o tem dać wyrozumienie. Pan objawił i spowodował ogłoszenie w »Strażnicy« z dnia 1 kwietnia 1925 r. następujących prawd: że w niebie odbyła się walka, że szatan strącony został z nieba i że w niebie panuje wielka radość z powodu narodzenia się Królestwa” („Światło” 1930 t. 1, s. 241).