Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Autor Wątek: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa  (Przeczytany 275 razy)

Offline KaiserSoze

Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« dnia: 12 Wrzesień, 2017, 21:30 »
Pogrzebaliśmy z Gedeonem trochę po danych osobowych w WTS znajdujących się w MSWiA. Oto aktualna lista członków komitetu oddziału:

1. Paweł Adam Bugajski, urodzony (...), zamieszkały (...), dowód osobisty (...)
2. Jarosław Jerzy Dobrowolski, urodzony (...), zamieszkały (...), dowód osobisty (...)
3. Andrzej Marek Szymczak, urodzony (...), zamieszkały (...), dowód osobisty (...)
4. Wiesław Jaśko, urodzony (...), zamieszkały (...), dowód osobisty (...)
5. Tomasz Wolczko, urodzony (...), zamieszkały (...), dowód osobisty (...)
6. Vesa Tapio Vaananen, , urodzony (...), zamieszkały (...), paszport (...), obywatel Finlandii
7. Alexander Lesch, urodzony (...), zamieszkały (...), paszport (...), obywatel Niemiec
8. Ola Petteri Jarvinen, urodzony (...), zamieszkały (...), paszport (...), obywatel Szwecji
9. Daniel Emanuel Kazuś, urodzony (...), zamieszkały (...), dowód osobisty (...)
wykropkowane dane posiadamy, ale nie upubliczniamy.

W stosunku do poprzedniej listy członków doszło nazwisko DANIEL KAZUŚ.

Co o nim wiemy? Chłopak zna angielski. Przez kilka lat był tłumaczem na kongresach. Pamiętam go jako tłumacza dość elastycznego, przywiązującego więcej uwagi do formy niż dokładności tłumaczenia. Kazuś był słuchaczem szkoły Gilead, którą zresztą ukończył i dostał przydział ponownie do Polski. Można go zobaczyć na nagraniach z rozdania świadectw jednej z klas (nie pamiętam której i nie chce mi się szukać, liczę na waszą pracowitość w tym względzie)

Kazuś został powołany na członka 2 listopada 2015.

Być może zastanawiacie się jak wygląda takie powołanie. Zgodnie z aktualnym statutem, art 15
Cytuj
"Członek Komitetu Oddziału jest powoływany i może być w każdym czasie odwołany przez Ciało Kierownicze. Członkostwo w Komitecie Oddziału stwierdza uwierzytelniony dokument wydany przez Ciało Kierownicze"
To właśnie CK wydaje poświadczony przez nowojorskiego notariusza Henry Caban dokument, w którym stwierdza nominację. Nominację podpisali Anthony Morris III oraz Douglas Mark Sanderson.

Co ciekawego wynika z tych dokumentów:
1. polscy SJ są całkowicie zależni od centrali w USA. Bez wiedzy i zgody nie są w stanie dokonać żadnych zmian w składzie zarządu. Czy można powiedzieć że to amerykańska sekta? ;)
2. Tony "obcisłe gacie" Morris ma w akcie urodzenia "trzeci". Arystokracja jakaś normalnie
3. Mark Sanderson tak naprawdę na imię ma Douglas, ale używa drugiego imienia
4. I najciekawsze: by "duchowa" nominacja doszła do skutku konieczne jest jej potwierdzenie przez "świeckiego" notariusza. Czyżby jhwh był zależny od ludzi?

Mamy jeszcze jeden hicior, ale z publikacją musimy poczekać na oficjalne dokumenty, może to tylko złudzenie.
Niech cię GPS prowadzi.


Offline Sebastian

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień, 2017, 00:34 »
Mamy jeszcze jeden hicior, ale z publikacją musimy poczekać na oficjalne dokumenty, może to tylko złudzenie.
czekam (nie)cierpliwie


Offline gedeon

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień, 2017, 14:20 »
Archiwum MSWiA kryje jeszcze wiele ciekawych dokumentów, które wyciągniemy na światło dzienne. ;D

Pisaliśmy już o tym ale warto napisać jeszcze raz.

Ostatni statut przed zmianą nazwy w maju 2014r. z "STRAŻNICA—TOWARZYSTWO BIBLIJNE I TRAKTATOWE
Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce" na "Świadkowie Jehowy w Polsce", nosił znamiona pewnej dozy demokracji. Zgodnie z statutem był dwudzielny system zarządzania. Zarząd kierował związkiem od strony formalnej i duchowej a walne zgromadzenie było organem kontrolującym i powołującym, co było zgodne z polskim prawem.

Statut stanowił:

III. ORGANY ZWIĄZKU
§7 Związek działa przez następujące organy:
A. Zarząd
B. Walne Zgromadzenie
1. Zarząd składa się z 7 osób wybieranych spośród członków Związku. Wybiera ich na okres 3 lat Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Wybrani członkowie Zarządu pełnią swój urząd do chwili objęcia go przez ich następców.
2. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Związku wybiera 2 członków Zarządu na l rok, 2 na 2 lata i 3 na 3 lata.
3. Na każdym następnym dorocznym Walnym Zgromadzeniu członków Związku wybiera się
nowych członków Zarządu w miejsce tych, których kadencja upływa. Każdy członek Zarządu
może być po upływie swej kadencji wybrany ponownie.
4. W ciągu siedmiu dni po Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu wybierają ze swego grona:
a) przewodniczącego,
b) jego zastępcę,
c) sekretarza,
d) skarbnika

Proszę zwrócić uwagę na kompetencje Walnego Zgromadzenia.

B. Walne Zgromadzenie
§13
1. Raz w roku między l a 15 października odbywa się zwyczajne Walne Zgromadzenie członków
Związku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje przewodniczący Zarządu lub inny członek Prezydium
§14
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie członków Związku, obecnych osobiście lub zastępowanych przez
pełnomocnika, jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawach dotyczących:
a) dokonywania zmian i poprawek w Statucie;
b) wyboru członków Zarządu;
c) składania z urzędu lub odwoływania członków Zarządu;
d) przyjmowania przedłożonego przez Zarząd rocznego sprawozdania;
e) udzielania Zarządowi absolutorium;
f) rozwiązania Związku.
2. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie wymaga w zasadzie zwykłej większości
głosów. Uchwały w sprawie dokonywania zmian i poprawek w Statucie oraz odwoływania lub
składania z urzędu członków Zarządu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności więcej niż
połowy wszystkich członków Związku.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku 31 marca 2014 przyjęto nowy statut i nazwę. Nowy statut eliminuje organ jakim było Walne Zgromadzenie a Zarząd Związku zamienia na Komitet Oddziału całkowicie uzależniając się od  Amerykańskiej Centrali.

Nowy statut z 13 maja 2014 stanowi:
Rozdział 3

ORGANY
Art. 12. Organem Związku jest Komitet Oddziału.
Art. 13. Komitet Oddziału składa się z trzech lub większej liczby członków.
Art. 14. Do Komitetu Oddziału mogą zostać powołani wyłącznie starsi zamianowani zgodnie z prawem wewnętrznym Związku.
Art. 15. Członek Komitetu Oddziału jest powoływany i może być w każdym czasie odwołany przez Ciało Kierownicze. Członkostwo w Komitecie Oddziału stwierdza uwierzytelniony dokument wydany przez Ciało Kierownicze.
Art. 16. Członkostwo w Komitecie Oddziału ustaje w wyniku:
1) odwołania;
2) rezygnacji;
3) śmierci.

Art. 17. Komitet Oddziału prowadzi sprawy związku i go reprezentuje

Art. 28. Ciało Kierownicze sprawuje duchowy i administracyjny nadzór nad ogólnoświatową religijną społecznością Świadków Jehowy i jej działaniami oraz dba o jej pomyślność.
Art. 29. Ciało Kierownicze mianuje Komitety Oddziałów, które nadzorują działalność religijną Świadków Jehowy w określonych częściach świata. Za pośrednictwem tych Komitetów Ciało Kierownicze roztacza nadzór nad całością ogólnoświatowej działalności Świadków Jehowy. Wszyscy Świadkowie Jehowy uznają nadzorczą rolę Ciała Kierowniczego.
Art. 30. W odniesieniu do Związku. Ciało Kierownicze w szczególności:
1) nadzoruje realizację przez Komitet Oddziału celów statutowych;
2) powołuje i odwołuje członków Komitetu Oddziału;
3) powołuje i odwołuje członków Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych – Polska;
4) zatwierdza w formie pisemnej:
a) zmiany Statutu,
b) uchwałę Komitetu Oddziału o rozwiązaniu Związku oraz przeznaczeniu pozostałego majątku.Z tego porównania jasno wynika Zarząd Związku Wyznaniowego Świadkowie Jehowy w Polsce został całkowicie ubezwłasnowolniony od Centrali i nie może podejmować samodzielnie żadnych decyzji a cały majątek stał się własnością Centrali.

Dlaczego mając nadzieje niebiańską Ciało Kierownicze zabiega tak o majątek? Pytajcie o to Starszych Zboru i swoje sumienia.
« Ostatnia zmiana: 13 Wrzesień, 2017, 14:23 wysłana przez gedeon »
Kontakt: tel. +48 663 269 314 Tylko SMS


Offline gedeon

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 08:22 »
Ten temat w szczególności został skierowany do osób odwiedzających nasze forum. Zapytajcie starszych zboru kto jest właścicielem sal królestwa w Polsce. Pamiętam jak były budowane pierwsze sale w latach 90 i co wszystkim obiecywano, miały to być obiekty dla "Króla" a są teraz własnością "Centrali". Ktoś powie, przecież musi być właściciel ale niech tym właścicielem będzie ten co  finansował budowę. Starsi wiekiem, którzy napracowali się w tych czasach na budowach sal będą bardzo zaskoczeni takim obrotem sprawy.
Kontakt: tel. +48 663 269 314 Tylko SMS


Offline Roszada

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 09:15 »
"Kazuś" w publikacjach nie widnieje.
Może kończył w Niemczech Gilead więc tych nie pokazują, tylko tych z USA.

*** w96 1.6 s. 28 ***
oraz z absolwentami filii Szkoły Gilead w Niemczech.
Udzielam się: http://piotrandryszczak.pl/
Wg Startka jestem POLITEISTĄ czczącym Izydę, Horusa
Ignoruję też: agent terenowy, Reskator, trampek, robbo, Krystian, Gremczak


Offline KaiserSoze

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 09:41 »
Na jw.borg nie ma całych filmów z zakończenia szkoleń. Jeśli ktoś je znajdzie, to pokażę wam człowieka.
Niech cię GPS prowadzi.


Offline on-on

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 11:24 »
« Ostatnia zmiana: 14 Wrzesień, 2017, 19:46 wysłana przez M »


Offline gedeon

Kontakt: tel. +48 663 269 314 Tylko SMS


Offline falafel

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 12:17 »
Fin Oli jest spoko. Gadałem z nim i jego żona.  Coś tam po polski umia ale i tak modlitwy z karteczki jedzie


Offline Roszada

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 12:50 »
Cytuj
Daniel Emanuel Kazuś
Czyli "Bóg z nami". ;)
Udzielam się: http://piotrandryszczak.pl/
Wg Startka jestem POLITEISTĄ czczącym Izydę, Horusa
Ignoruję też: agent terenowy, Reskator, trampek, robbo, Krystian, Gremczak


Offline KaiserSoze

Odp: Statuty Świadków Jehowy w świetle polskiego prawa
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Wrzesień, 2017, 13:46 »


M: Podmieniłem obrazek na działający. Domena jw.org ma zabezpieczenie przed tzw. 'hotlinkowaniem', tj. nie jest możliwe linkowanie zdjęć z ich serwerów na innych stronach. Taki obrazek trzeba ze strony pobrać na dysk i wrzucić gdzieś indziej.
« Ostatnia zmiana: 14 Wrzesień, 2017, 19:45 wysłana przez M »
Niech cię GPS prowadzi.