Witaj, gościu! Zaloguj się lub Zarejestruj się.

Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
LITERATURA... POKARM NA CZAS SŁUSZNY / Odp: Z Archiwum jw.org 1970-1999 - cytaty
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 11:43 »
Rok 1995, tematy różne

Rok 1925 i 1975

„Badacze Pisma Świętego, od 1931 roku znani jako Świadkowie Jehowy, czekali też na rok 1925, który ich zdaniem miał przynieść spełnienie cudownych proroctw biblijnych. Snuli przypuszczenia, iż rozpocznie się wtedy ziemskie zmartwychwstanie, w wyniku którego powrócą do życia wierni mężowie z dawnych czasów, tacy jak Abraham, Dawid i Daniel. Potem wielu Świadków mniemało, że wydarzenia związane z początkiem Tysiącletniego Panowania Chrystusa nastąpią w roku 1975. Ich oczekiwania wynikały ze zrozumienia, iż zacznie się wtedy siódme tysiąclecie w dziejach człowieka” (Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 9).

Jubileusz

„Nieco lepiej zrozumiano też, czego pierwowzorem był jubileusz. (...) Przez długi czas sądzono, że wyobrażał on Tysiącletnie Panowanie Chrystusa. W ostatnich latach zauważono jednak, iż odpowiednik jubileuszu w rzeczywistości rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. z chwilą wylania ducha świętego (...) (Strażnica numer 3 z 1987, strony 16-27)” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24).

Miliony co nie umrą wymierają jednak

„Ponieważ kres świata podległego Szatanowi jest tak bliski, chrześcijanie przyrównywani do owiec byliby niezmiernie uradowani, gdyby doczekali chwili, kiedy podczas ucisku, który spadnie na Babilon Wielki oraz resztę szatańskiego systemu, zostanie wykazana słuszność zwierzchnictwa Jehowy (...). Ale wielu chrześcijan tego nie zobaczy. Pragnęli znaleźć się wśród owych »milionów«, mających nigdy nie umrzeć, lecz niestety już nie żyją. (...) Zanim nadejdzie koniec, z pewnością umrze jeszcze wielu sług Bożych” (Strażnica Nr 4, 1995 s. 8-9).

Armagedon

„W roku 1926 następna olśniewająca struga światła pozwoliła Badaczom Pisma Świętego zrozumieć, że wbrew ich wcześniejszym zapatrywaniom Armagedon nie będzie jakąś rewolucją społeczną. W rzeczywistości ma to być wojna, w której Jehowa tak wyraźnie okaże swą moc, iż wszyscy ludzie się przekonają, że On jest Bogiem (Objawienie 16:14-16; 19:17-21)” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 18).

To pokolenie -zmiana nauki

“Niektórzy słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec złego systemu, że czasami spekulują, kiedy wybuchnie ‘wielki ucisk’, a nawet próbują to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914. Jeżeli jednak chcemy ‘posiąść mądre serca’, to ‘liczmy nasze dni’, radośnie wychwalając Jehowę, zamiast snuć domysły, ile lat lub dni trwa jakieś pokolenie (Psalm 90:12)” (Strażnica Nr 21, 1995 s. 17).

Niewiedza Jehowy

„Przeciwnie, z Pisma Świętego wynika, że w pewnych sytuacjach Bóg postanawia nie posługiwać się zdolnością przewidywania rozwoju wypadków. Tuż przed zniszczeniem Sodomy i Gomory oświadczył: »Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują zgodnie z wołaniem, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się« (Rodzaju [1 Mojżeszowa] 18:21, BT). Słowa te wyraźnie wskazują, że Bóg nie przewidywał z góry rozmiarów zepsucia w tych miastach, dopóki nie zbadał tej sprawy. Bóg rzeczywiście potrafi przewidzieć pewne wydarzenia, ale częstokroć postanawia nie korzystać z tej umiejętności” (Strażnica Nr 4, 1995 s. 5);

Jezus Mściciel

„Wyznaczony przez Jehowę Mściciel Krwi, Jezus Chrystus, wkrótce przystąpi do ataku” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 15).

Jezus

„Warto zauważyć, że należy się modlić przez Jezusa, a nie do niego” (Strażnica Nr 21, 1995 s. 5).

Obserwatorzy 1938

„W roku 1938 drugie owce zostały zaproszone na uroczystość Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w charakterze obserwatorów” (Strażnica Nr 13, 1995 s. 15).

Społeczeństwo 1953

„W roku 1953 dostrzeżono w ziemskiej organizacji Bożej – składającej się wówczas głównie z drugich owiec – zalążek społeczeństwa nowego świata” (Strażnica Nr 13, 1995 s. 15).

Trzy owczarnie

„Dzięki innemu promieniowi światła uświadomiono sobie, że Jezus mówił nie o dwóch, ale o trzech owczarniach (Jana, rozdział 10). Były to: 1) owczarnia żydowska, której odźwiernym był Jan Chrzciciel, 2) owczarnia namaszczonych dziedziców Królestwa oraz 3) owczarnia »drugich owiec«, mających nadzieję ziemską (Jana 10:2, 3, 15, 16; Strażnica numer 16 z roku 1984, strony 8-17)” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24).

Zakończenie powołania do nieba

„Jehowa ograniczył wielkość małej trzódki do 144 000 osób i zaczął je zbierać w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku. Logika podpowiada, że powoływanie członków tego grona skończyło się wtedy, gdy było ono niemal kompletne, a fakty wskazują, iż zgromadzanie tych szczególnie błogosławionych osób w zasadzie dobiegło kresu w roku 1935” (Strażnica Nr 4, 1995 s. 19).

Ostatek niewolnikiem

Fakty dowodzą, że ową klasę niewolnika wiernego i roztropnego tworzy całe grono chrześcijan namaszczonych duchem, żyjących w danym okresie na ziemi” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 16).

Komitety CK

„Jednakże jak podano w Roczniku Świadków Jehowy – 1977 (wydanie angielskie, strony 258 i 259), w roku 1976 w Ciele Kierowniczym utworzono sześć komitetów, którym powierzono opiekę nad określonymi dziedzinami ogólnoziemskiego dzieła. Komitet Personalny troszczy się o pomyślność osób usługujących w ogólnoświatowej rodzinie Betel oraz wnika w różne sprawy personalne. Komitet Wydawniczy zajmuje się kwestiami prawnymi oraz innymi sprawami nie mającymi charakteru czysto religijnego, takimi jak mienie organizacji i drukowanie literatury. Komitet Służby interesuje się dziełem głoszenia oraz czuwa nad pracą nadzorców podróżujących, pionierów i działalnością głosicieli zborowych. Komitet Nauczania ma w swej pieczy zebrania zborowe, jednodniowe zgromadzenia specjalne oraz zgromadzenia obwodowe, okręgowe i międzynarodowe, a także różne kursy organizowane w celu udzielania ludowi Bożemu pouczeń duchowych. Komitet Redakcyjny nadzoruje opracowywanie i tłumaczenie wszelkich publikacji Towarzystwa, dbając o to, by ich treść była pod każdym względem zgodna z Pismem Świętym. Komitet Przewodniczącego podejmuje specjalne działania w nagłych wypadkach oraz zajmuje się innymi sprawami nie cierpiącymi zwłoki” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22-23).

Grono starszych

„W roku 1971 dzięki kolejnej strudze światła okazało się, że zbory nie mogą być kierowane jednoosobowo przez sług zboru. W każdym powinno istnieć grono starszych, czyli nadzorców, wyznaczonych przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22).

CK

„Przez wiele lat Ciało Kierownicze Świadków Jehowy utożsamiano z zarządem Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica...” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22).

ŚJ

„W gruncie rzeczy na całym świecie mają opinię ludzi usposobionych pokojowo, pracowitych, strzegących zasad moralności i szanujących prawo (...) Okazują szacunek miejscowej władzy, płacą podatki i obstają przy wysokich wartościach moralnych. Są uczciwymi i prawymi obywatelami” (Strażnica Nr 19, 1995 s. 30).

„Świadkowie Jehowy w przeszło 200 krajach na całym świecie mają opinię ludzi porządnych, uczciwych i szanujących prawo. Zyskali sobie uznanie dzięki temu, że zdecydowanie odmawiają udziału w jakiejkolwiek działalności wywrotowej czy antyrządowej – za takie niechrześcijańskie postępowanie mogliby zostać wykluczeni, czyli ekskomunikowani ze swej społeczności” (Strażnica Nr 19, 1995 s. 31).

Krew 1945

   „Wobec tego wszyscy chrześcijanie powinni uznawać krew za świętą, jak to wyjaśniono w Strażnicy (angielskiej) z 1 lipca 1945 roku. Nie chodzi tylko o niespożywanie krwi zwierzęcej, zawartej chociażby w krwawej kiszce, lecz także o wystrzeganie się krwi ludzkiej, podawanej na przykład za pośrednictwem transfuzji” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 23).

„Światło rozjaśniło także kwestię świętości krwi. Niektórzy Badacze Pisma Świętego sądzili, że zakaz spożywania krwi zanotowany w Dziejach Apostolskich 15:28, 29 dotyczył jedynie chrześcijan pochodzenia żydowskiego” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 23).

Klucze Piotra

„Jaśniejsze światło pojawiło się także w związku z liczbą symbolicznych kluczy, które Jezus udostępnił Piotrowi. Badacze Pisma Świętego twierdzili, że Piotr otrzymał dwa klucze w celu otwarcia przed ludźmi możliwości odziedziczenia Królestwa – z jednego, przeznaczonego dla Żydów, skorzystał w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e., a drugim, przeznaczonym dla pogan, po raz pierwszy posłużył się w roku 36, gdy głosił Korneliuszowi (Dzieje 2:14-41; 10:34-48). Z czasem zauważono, że w grę wchodziła jeszcze trzecia grupa – Samarytanie. Kiedy Piotr otwierał przed nimi sposobność dostania się do Królestwa, wykorzystał drugi klucz (Dzieje 8:14-17). A zatem dając świadectwo Korneliuszowi, użył trzeciego klucza (Strażnica numer 14 z roku 1980, strony 1-8, 11)” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24).

Boże Narodzenie

   „Wkrótce potem dzięki kolejnej strudze światła Badacze Pisma Świętego przestali obchodzić Boże Narodzenie. Wcześniej świętowali je na całej ziemi, a w bruklińskim Biurze Głównym czynili to bardzo uroczyście.” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 19).

Demonstracje ŚJ

Świadkowie Jehowy organizowali też demonstracje uliczne np. przeciw nazizmowi, które są ukazane w ich czasopiśmie na dwóch fotografiach (np. Przebudźcie się! Nr 9, 1995 s. 4 i 15).

Rz 13:1 i wojna

   „Na podstawie tego wersetu [Rz 13:1] uważali, że jeśli w czasie wojny chrześcijanin zostanie powołany do wojska, to jest zobowiązany włożyć mundur, wziąć karabin na ramię i pójść na front do okopów. A ponieważ nie może zabijać bliźnich, więc w ostateczności – jak sądzili – będzie zmuszony strzelać w powietrze” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 21-22).

   „Reakcją na takie zapatrywania były artykuły w Strażnicy (angielskiej) z 1 i 15 czerwca 1929, w których uznano, że »zwierzchności wyższe« to Jehowa Bóg i Jezus Chrystus. I zwłaszcza ten pogląd został skorygowany w roku 1962” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 22).

   „Jasną strugę światła dostrzeżono w roku 1962 w związku ze słowami Listu do Rzymian 13:1 (...) Strażnica (w języku angielskim) z 15 listopada oraz 1 grudnia 1962 roku (wydania polskie: numer 17 i 18 z roku 1963) rzuciła jasne światło na to zagadnienie...” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 21-22).

Hazard

„A w roku 1976 wyjaśniono, iż do zboru nie może należeć osoba zatrudniona w instytucji zajmującej się grami hazardowymi” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 24).

Żydzi 1932

„W drugim tomie książki Usprawiedliwienie, wydanej po angielsku w roku 1932 przez Towarzystwo Strażnica, struga światła padła na proroctwa o odrodzeniu, zanotowane przez Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i innych proroków. Zrozumiano, że wbrew wcześniejszym poglądom nie odnoszą się one do literalnych Żydów, którzy wracali do Palestyny z pobudek politycznych i nie okazywali prawdziwej wiary. Przeciwnie, proroctwa te, urzeczywistnione w ograniczonym zakresie na Żydach powracających w roku 537 p.n.e. z niewoli babilońskiej, spełniają się na większą skalę od roku 1919, kiedy to Izrael duchowy został wyzwolony i odrodzony, czego wynikiem są dobrodziejstwa raju duchowego, jakimi obecnie rozkoszują się prawdziwi słudzy Jehowy” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 19-20).

Armagedon 1935

„Z utęsknieniem wyczekiwaliśmy nadejścia Królestwa Bożego. Pamiętam, że gdy otrzymaliśmy Rocznik 1935, pewien brat, zobaczywszy teksty dzienne na cały rok, zapytał: »Czy to oznacza, że minie cały rok, nim nadejdzie Armagedon?« Prowadzący grupę odrzekł: »Czy myślisz bracie, że gdyby Armagedon nadszedł jutro, to przestalibyśmy czytać Rocznik?«” (Strażnica Nr 17, 1995 s. 24).

Zmiana stopki o pokoleniu 1914

   „Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy danej przez Stwórcę, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (Przebudźcie się! Nr 10, 1995 s. 4).

   „Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo” (Przebudźcie się! Nr 11, 1995 s. 4).

To pokolenie

„Zamiast się więc zajmować obliczaniem dat, pamiętajmy o tym, żeby czuwać, pielęgnować silną wiarę i być zajęci służbą dla Jehowy. (...) Jeżeli jednak chcemy »posiąść mądre serce«, to »liczmy nasze dni«, radośnie wychwalając Jehowę, zamiast snuć domysły, ile lat lub dni trwa jakieś pokolenie (Psalm 90:12). Sposób w jaki Jezus używał słowa »pokolenie«, nie dotyczy odmierzania czasu, lecz odnosi się głównie do ludzi, którzy żyją w danym okresie historycznym i odznaczają się określonymi cechami charakterystycznymi” (Strażnica Nr 21, 1995 s. 17-18).

„Biblijne proroctwa o dniach ostatnich miały się spełnić na jednym bezbożnym pokoleniu (Mateusza 24:34-39; Łukasza 17:26, 27)” (Strażnica Nr 22, 1995 s. 6).

„»To pokolenie« najwyraźniej obejmuje mieszkańców ziemi, którzy widzą znak obecności Chrystusa, ale nie chcą skorygować swego postępowania” (Strażnica Nr 24, 1995 s. 30).

Owce i kozy 1995

   „Długo uważaliśmy, że przypowieść ta opisuje, jak Jezus w roku 1914 zasiada na tronie królewskim i od tej pory sądzi ludzi – osobom przypominającym owce udostępnia życie wieczne, a symboliczne kozy skazuje na wiecznotrwałą śmierć. Jednakże ponowne przeanalizowanie tej przypowieści pozwala lepiej pojąć, do jakiego czasu się ona odnosi i co oznacza” (Strażnica Nr 20, 1995 s. 19).

   „Jak widać, rozważana przypowieść odnosi się do przyszłości – gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale. Wtedy zasiądzie, by nad żyjącymi wówczas ludźmi dokonać sądu. (...) Takie zrozumienie przypowieści o owcach i kozach wskazuje, że osądzenie obu grup jest sprawą przyszłości. Nastąpi po wybuchu »ucisku« wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:29, 30 oraz po tym, jak Syn Człowieczy »przyjdzie w chwale«...” (Strażnica Nr 20, 1995 s. 22-23).

   „Z przypowieści tej nie wynika, że sądzenie ma zająć wiele lat. A zatem dotyczy ona przyszłości, kiedy to Jezus przystąpi do ogłaszania i wykonania wyroku na narodach, co nie będzie trwało długo” (Strażnica Nr 24, 1995 s. 30).

Russell niewolnikiem

„Biorąc pod uwagę owoce, jakie przyniosły starania brata Russella i jego współtowarzyszy, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kierował nimi święty duch Jehowy. Dali dowody przynależności do niewolnika wiernego i roztropnego” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 17).

Krzyż

Strażnica Nr 10, 1995 s. 20 wspomina: „Przez wiele lat Badacze Pisma Świętego przywiązywali wielką wagę do krzyża, uważając go za symbol chrystianizmu. Nosili nawet znaczek przedstawiający krzyż i koronę. (...) Przez kilkadziesiąt lat symbol ów widniał także na stronie tytułowej czasopisma Strażnica. Książka Bogactwo, opublikowana przez Towarzystwo w roku 1936, wykazała jednak, że Jezus Chrystus nie został zgładzony na krzyżu, lecz na pionowym słupie, czyli palu”

Pal.  :)

„Narzędzie, na którym Jezus zawisł i skonał, z pewnością nie zasługuje na bałwochwalczą cześć, raczej powinno budzić odrazę” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 20).

1914 i niebo

Przebudźcie się! Nr 7, 1995 s. 8 dodaje: „Już od początku roku 1914 wielu chrześcijan wyczekiwało jesieni, sądząc, że w tym okresie Chrystus powróci i zabierze ich do nieba”.

Ap 12

„Wcześniej sądzono, że 12 rozdział Objawienia opisuje wojnę pomiędzy Rzymem pogańskim i Rzymem papieskim...” (Strażnica Nr 10, 1995 s. 21).

https://wol.jw.org/pl/wol/lv/r12/lp-p/0/18180

https://wol.jw.org/pl/wol/lv/r12/lp-p/0/29876
2
POWITANIE / Odp: Witam
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Bruner dnia Dzisiaj o 11:35 »
„Szczęśliwi jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić i gdy was wyłączą i zelżą, i odrzucą wasze imię jako niegodziwe z powodu Syna Człowieczego.  Radujcie się w owym dniu i skaczcie, gdyż oto wielka jest wasza nagroda w niebie, bo ich praojcowie czynili to samo prorokom. " Łukasz 6:22,23
I kto to mówi? Pan Jezus. Nie Jehowa jak śj próbują zmieniać znaczenie tego wersetu...
(PNŚ, żeby nie było że w innym przekładzie)
Wystarczy gorliwemu śj pokazać że z kontekstu wynika co innego niż CK sobie wymyśliło i już mamy dziką furię...
3
NA WESOŁO / Odp: Tylko SJ mogl tak zrobic
« Ostatnia wiadomość wysłana przez CzarnySmok dnia Dzisiaj o 11:08 »
Tylko SJ:
- potrafią się śmiać z kawału: ‚Co to jest: długie, śpiewa i sra po krzakach?’ (Pielgrzymka) podczas gdy słysząc ‚Ilu potrzeba Świadków do zmiany żarówki?’ obruszają się,
- śmieją się z dzieci chodzących w szatkach (alby) podczas gdy sami pomykają 2-3 razy w tygodniu w garniturkach, lakierkach i z teczkami,
- nie chodzą na Sylwestra, ale przecież nie ma nic złego w ‚spotkaniu towarzyskim’ akurat organizowanym 31.12/01.01,
- nie oddają krwi dla potrzebujących, ale po frakcje krwi do banku ustawiają się pierwsi,
- wyznaczają daty końca i bawią się w rozkminianie ‚pokolenia’ zaraz po tym, jak przeczytają, że ‚o owej godzinie nie wie nikt’,
- mieć piękny wykład o wystrzegania się pokus tego świata, żeby pare miesięcy później przez przypadek udostępnić największa bibliotekę porno na osiedlowym hubie :),
- pouczać siostry o długości spódniczek, żeby oglądać się za najkrótszymi podczas przerwy na zgromadzeniu,
- są SJ, ale nie są chrześcijanami, to znaczy są, ale nie należą do chrześcijaństwa, to znaczy należą, ale nie należą do nomilnego chrześcijaństwa, to...może dzisiaj tylko czasopismo? :),
- nie obchodzą świąt, ale paczki okolicznościowe przytulą dzień wcześniej lub dzień później,
- nie zachęcają do kształcenia się, ale znają się na historii starożytnej (rok 607 p.n.e.), medycynie (krew) i patentach na szczęśliwe życie,
- chętnie podyskutują o ‚problemach tego swiata’, ale nie przyznają się, ze własne depresje i lęki to leczą najwyżej modlitwą,
- z uśmiechem pukają do drzwi, żeby po ich zatrzaśnięciu pod nosem wymruczeć ‚zginiesz w Armageddonie’,
- ‚światus’, ‚Filistyńczyk’, ‚oni’ są ok, ale spróbuj powiedzieć ‚jehowita’, ‚jahwe’ czy ‚jehowy’,
- wódka jest be, ale wódka z braćmi to już woda swięcona,
- wszyscy inni to ‚religia fałszywa’ i chętnie udowodnią to na podstawie Biblii, ale jakoś tracą humor, gdy słyszą ‚sekta’ w stosunku do siebie,
- zrobią Ci z chaty archiwum IPNu i ze skrzynki mailowej siedlisko SPAMu, ale łapki ich parzą jeśli mieliby wziąć cokolwiek od innych,
- zrobisz im dobrze idąc na zebranie, pamiątkę czy wykład ślubno-pogrzebowy, ale ograbisz ich z radości zapraszając na msze, urodziny czy chrzciny,
- mówią, ze są wolni i maja otwarte umysły po czym zamykają Biblię i otwierają publikacje,
- śmieją się z pielgrzymek, ale sami lubią się opalać w garniturach, spodniach i pod krawatami na stadionie,
- gardzą skarbami tego świata, ale można usłyszeć od nich ‚ale zajebista dupa/fura/chata’,
- chodzenie na kółka zainteresowań czy SKS jest strata czasu, który lepiej poświecić na mazanie flamastrem po Strażnicy,
- zwrócą uwagę, ze nadanie imienia ‚Brajan’ czy ‚Dzesika’ to hołdowanie trendom tego świata, ale imiona jak Izajasz czy Rut są już pasujące do Polski w XXI w.,
- lubią narzekać na politykę, ale zagłosowanie na sołtysa wioski jest już naruszeniem zasad neutralności,
- obóz czy kolonie są niewskazane, ale pedałowanie w spodniach od garnituru w 30 stopniowym upale na ośrodku jak najbardziej wskazane,
- deklarują, że wierzą, iż za ich życia nastąpi koniec świata, ale żaden SJ nie chciał przypisać na mnie swojego mieszkania :),
- potrafią pomoc przypadkowego człowiekowi i przez megafon trąbić, że zrobili to ze względu na bycie Świadkiem, ale będą uciekać o odpowiedzi, dlaczego nie powiedzą ‚dzień dobry’ człowiekowi z którym przeżyli wojnę, koklusz, obecność na finale Ligi Mistrzów, tylko dlatego, ze zmienił on poglądy,
- rzeźbienie sylwetki na siłowni jest ‚tylko trochę pozyteczne’, ale nie ma większej przyjemności od zeżarcia golonki i wychlania piwa od których rośnie Janusz Piwny,
- możesz mieć tytuł profesora zwyczajnego i być mistrzem świata w swojej dziedzinie, ale i tak przegrasz z ‚niektórymi anonimowymi naukowcami których imiona zostały zmienione’, ktorych wypowiedzi zostały przytoczne z duża ilością znaków (...) w Strażnicy,
- gdyby ten tekst był o katolikach wywołałby zrozumienie, uśmiech lub doczekałby się udostępnienia go innym, a że jest o Świadkach mógłbym liczyć na hejt, zaprzeczenie lub ignora.
4
NA WESOŁO / Odp: Tylko SJ mogl tak zrobic
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Safari dnia Dzisiaj o 10:52 »
Fajny wątek :)

Jak sobie coś przypomnę ciekawego, to też wrzucę :)
5
NA WESOŁO / Odp: Tylko SJ mogl tak zrobic
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 10:23 »
Pewnie też tak było i z 'krwawym' salcesonem. :)
6
NA WESOŁO / Odp: Miejscowości świadkowe i katolickie (też nazwiska)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez free dnia Dzisiaj o 09:11 »
Rzeczywiście jest

Wola Jachowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Jachowa

Przez "ch" pisane.

Istotnie przez ch.

Bardzo dawno juz tam nie bylem.
7
NA WESOŁO / Odp: Tylko SJ mogl tak zrobic
« Ostatnia wiadomość wysłana przez HARNAŚ dnia Dzisiaj o 08:44 »
Miałem kiedyś sklep mięsny a były to czasy gdy starszakowałem. Oczywiście w sklepie nie było czarnej kaszanki , no bo jak to? :( Kiedy klienci pytali:
- dlaczego nie ma kaszanki ? - ekspedientki odpowiadały :
- mamy ale białą
- ale my chcemy czarną , dlaczego nie ma czarnej ?
- bo my chcemy się wyróżniać  ;D ;D
Oczywiście w hurtowni sprzedawałem czarną w ilości ok 200 kg dziennie ale tłumaczyłem sobie i starszym  , że zakład wymaga ode mnie abym brał cały asortyment a w sklepie to ja decyduję dlatego czarnej brak 8-)
8
NA WESOŁO / Odp: Tylko SJ mogl tak zrobic
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 08:20 »
Wspomniana magazynierka

Magazynierka wydająca ubrania robocze i różne akcesoria potrzebne do pracy.
Zagorzała głosicielka.
Chodziliśmy do niej po ciuchy robocze ale i po np. woreczki foliowe do próbek (pracowałem w porcie i pobieraliśmy próbki różnych towarów).
Pobieraliśmy te woreczki na kilogramy, np. 5 kg małych (na próbkę około kilograma) i 5 kg dużych. Ona odważała te woreczki poza naszym widokiem

Oczywiście wielu z nas brało sobie takie woreczki do potrzeb domowych, np. na woreczki śniadaniowe.
Wyobraźcie sobie, że gdy ona potrzebowała 2-3 woreczki to przychodziła do nas prosić czy byśmy jej nie dali do jej prywatnych potrzeb.
Oczywiście dawaliśmy, ale koledzy moi się nie mogli nadziwić, że ona sama nie weźmie u siebie, gdzie tego ma w setkach kilogramów.
Tłumaczyłem im, że ona nie chce ukraść, a od nas po prostu dostaje.
Koledzy chcieli jej dając powiedzieć, że jej dają, ale to jest kradzione, bo oni właśnie to ukradli firmie i jej dają. Odwiodłem ich od tego.
Nie wiem czy odgrywała pokazówki swej uczciwości. :-\
9
NA WESOŁO / Odp: Tylko SJ mogl tak zrobic
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Opatowianin dnia Dzisiaj o 08:14 »
Jako odstępca, mam prawo wstępu do pokoju małżonki ("słaba duchowo", ale zawsze ŚJ), kiedy trzeba wymienić żarówkę itp. Poza tym - keep out, no entry!
10
NA WESOŁO / Odp: Miejscowości świadkowe i katolickie (też nazwiska)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Roszada dnia Dzisiaj o 08:13 »
Rzeczywiście jest

Wola Jachowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Jachowa

Przez "ch" pisane.
Strony: [1] 2 3 ... 10